Werkwijze

Werkwijze

Breinvriendelijk leren

Je hele hersenpan activeren!

Vakoverstijgende leertechnieken

Hoe houd je overzicht?

Vakspecifieke leertechnieken

Van overzicht naar inzicht!

Onze kwaliteit

Vaste begeleiders en persoonlijke aandacht.

Breinvriendelijk leren

Iedereen leert anders en door beide hersenhelften te gebruiken blijft de stof beter hangen. Je linkerhersenhelft heeft te maken met de logica en de rechterhersenhelft met het gevoel. Op school richten we ons vooral op de linkerhersenhelft, maar de rechterhersenhelft is minstens zo belangrijk! Onze leermethodes zorgen ervoor dat je van passief leren naar actief leren gaat. Dit heeft een positieve invloed op je concentratie.

Print

Vakoverstijgende leertechnieken

– Langetermijnplanning
– Kortetermijnplanning
– Agendagebruik/Digitale leeromgeving
– Omgang met studiewijzers/PTA’s
– Effectief omgaan met studieboeken
– Examenbundels efficiënt gebruiken
– Spreekbeurten/PO’s voorbereiden
– Handig overhoren
– Concentratie verbeteren

techniek-NW

Vakspecifieke leertechnieken

– Mindmappen
– Matrixen
– 5W1H
– Salamitechniek
– Flitskaarten
– Grammaticaschema’s
– Formulebladen
– Stappenplannen tekstverklaren
– Samenvatten

vertrouwen

Onze kwaliteit

Kwaliteit heeft te maken met uitstekende begeleiders en persoonlijke aandacht. Na een uitgebreid intakegesprek met de leerling, de ouder(s) en één van onze Leren Leren-experts ontwikkelen we voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak. Vanuit daar werken we aan persoonlijke doelen en aandachtsvakken. We houden het leerproces continu in de gaten door na elke begeleiding een rapportage te schrijven over de ontwikkeling. Tevens analyseren wij de resultaten door onderzoekjes te doen naar voldoendes en onvoldoendes. Lees verder om kennis te maken met ons team.

motivatie-2

 

Ons Team

Goede begeleiding begint bij excellente begeleiders. Wij vinden het belangrijk dat onze begeleiders dezelfde taal spreken als onze leerlingen en dichtbij de stof staan. Hiermee bereiken we de leerlingen en doorbreken we oude gewoontes. Wij kiezen dan ook bij voorkeur voor excellente studenten en afgestudeerden. SBA bestaat uit een klein team vaste begeleiders die passie hebben voor het "Leren Leren". Wij zijn in staat leerlingen te motiveren, zijn betrokken bij het leerproces en staan bovenal voor onze kwaliteit.

member

Nina

Begeleider

" I can not teach anybody anything, I can only make them think"

member

Corinne

Begeleider

"Correction does much, but encouragement does more"

member

Lois

Teamleider

"Winners never quit and and quiters never win"

member

Casper

Begeleider

"You will either step forward into growth, or you will step backwards into safety"

member

Sabine

Vestigingscoördinator

member

Romy

Office Manager

"Do not compare yourself to others"

member

Ellen

Teamleider

"Everything happens for a reason, live it, love it, learn from it"

member

Roy

Begeleider

"Zolang je nieuwsgierig bent, blijf je leren"

member

Bibi

Begeleider

"Anything’s possible if you’ve got enough nerve"

member

Maaike

Begeleider

"Als je wilt leren, geef dan les"

member

Marc

Teamleider

"Ik kan alles, maar daar is weer geen diploma voor"

member

Eevy

Begeleider

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

member

Emma

Begeleider

"A winner is a dreamer who never gives up"

member

Cindy

Teamleider

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I will learn”

member

Tim

IT-specialist

"Dromen zijn er niet om te fantaseren, maar om iets na te leven"