Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs bieden wij drie vormen van begeleiding aan:

 • Intensieve studiebegeleiding
 • Privéles
 • Incidentele training

Intensieve studiebegeleiding

Tijdens onze intensieve studiebegeleiding worden de leerlingen zowel vakoverstijgende als vakinhoudelijk leertechnieken aangeleerd. Wij begeleiden onze leerlingen intensief bij het behalen van zijn of haar leerdoelen. Onze begeleiding is zo ingericht dat leerlingen gemiddeld binnen 5 tot 7 maanden zelfstandig kunnen leren.

 

 • Vaste Leren Leren-begeleider.
 • Klas 1 t/m klas 6.
 • Eén of meerdere malen per week (minimaal 2 uur per begeleiding).
 • Evaluatiegesprek met leerling en ouders (na 6 weken).
 • Maximaal 6 leerlingen per begeleiding.
 • Individueel gericht.
 • Indien gewenst, nemen wij contact op met de mentor.

Privéles

Tijdens de privéles gaat de begeleider één op één met de leerling in op persoonlijke aandachtspunten. Deze aandachtspunten kunnen zowel van vakspecifieke als vakoverstijgende aard zijn. Ook kan de begeleiding zich richten op de pijlers motivatie en zelfvertrouwen. Deze begeleiding is precies afgestemd op de behoeften van de leerling. Privélessen kunnen bij ons gecombineerd worden met intensieve studiebegeleiding.

 

 • Vaste begeleider.
 • Één of meerdere uren per week.
 • Klas 1 t/m klas 6.
 • Tussentijds evaluatiegesprek met ouders.
 • Focus op aandachtsvakken en specifieke (leer)doelen.
 • Indien gewenst, nemen wij contact op met school.

* Het is ook mogelijk om duolessen bij ons te volgen.

Examentrainingen

Voor leerlingen uit de bovenbouw bieden wij verschillende examentrainingen aan. Op ‘deze pagina‘ is meer informatie hierover te vinden.

 • Wat is dit een verschil met vorig jaar! Thuis is het weer relaxed en gezellig. Ik heb een heel ander kind met een prachtig rapport! Na de zomer mag hij gaan afbouwen…

  Barbarella (moeder Tobias, 2 vwo)

 • Eindelijk gaat het thuis eens over iets anders dan over huiswerk!

  Tim, 3 atheneum.

 • Ik ging vorig jaar naar SBA in het weekend. Eerst dacht ik dat ik dat echt niet leuk zou vinden. Simcha praatte gelukkig niet alleen over huiswerk, soms kletsten we even over leuke en stomme leraren, ik kon er dan weer even tegenaan!

  Pim, 3 havo.

 • Larissa heeft Philip een aantal maanden in groep 7 begeleid met rekenen, taal en begrijpend lezen. Zij is in staat geweest Philip zijn zelfvertrouwen te laten groeien, regelmatig kwam hij heel trots van school terug met verbluffende resultaten. Door een geduldige aanpak geeft ze het kind het gevoel het zelf te kunnen, dat is haar grote kracht.

  Jacqueline (moeder van Philip, groep 7)

 • Overhoren is met Larissa net zo leuk als spelletjes spelen!

  Philip, groep 8.

 • Het wordt leuk  als je de resultaten ziet die Larissa met  haar directe aanpak  behaalt. Mijn zoon wordt zelfs enthousiast als je over huiswerk praat. Met haar vriendelijke en open communicatie dwingt ze een vanzelfsprekendheid af die aanzet tot leergierigheid.

  Marc (vader Vince, 1 havo)

 • Voor sommige leerlingen is het fijn wanneer het leren op school en thuis niet lukt, een tijdje studiebegeleiding te volgen om het zelfvertrouwen in hun eigen presteren weer terug te krijgen. Een andere omgeving, een andere benadering en een ander gezicht kan een kind goed doen. Larissa van SBA is een jonge vrouw met een brede kennis van alle schoolvakken. Ze voelt goed aan hoe ze een leerling kan helpen met zijn of haar problemen van de lesstof. Individuele hulp is soms net dat ene zetje dat een kind nodig heeft.

  Saskia de Gruijter, docente & mentor Hermann Wesselink College

 • Nadat ik alleen maar anderhalven, drieën en vijven had gehaald voor wiskunde, haalde ik na vier keer oefenen met Larissa meteen een negen! Wiskunde wordt zelfs iets leuker nu ik de opgaven begrijp!

  Iris, 2 havo.

 • Larissa heeft dit jaar mijn dochter van 14 jaar, 2 atheneum, begeleid. Dit bevalt mij goed. Larissa heeft een aanpak die gebaseerd is op meer dan alleen lessen overhoren, zij leert mijn dochter echt studeren. Leren leren is belangrijker dan de stof overhoren.  De aanpak?
Mijn dochter maakt huiswerkschema's zodat ze overzicht krijgt over het te maken huiswerk. Ook leert ze het principe dat de stof drie tot vier keer moet worden doorgenomen.  Een goede planning vormt hiervan de basis. Daarnaast leert ze uittreksels maken en ook de moderne variant ' mind-mappen' komt aan bod. Josephine krijgt studievaardigheden aangeleerd die gedurende de hele studietijd van pas komen.
Larissa heeft een positieve manier van benaderen, maar stelt ook eisen, en terecht. Per huiswerkles wordt overlegd wat er wordt gedaan. Natuurlijk wordt ook gecheckt of de stof ' erin zit'. Gezamenlijk kijken ze op Magister hoe ze er voor staat. Mijn kind is nu veel bewuster bezig met haar school. Wij zijn zeer tevreden!.

  Liesbeth (moeder Josephine, 2 atheneum)

 • Bij SBA heb ik leren plannen en mindmaps leren maken, dit zijn een soort samenvattingen waarbij je je creativiteit gebruikt door middel van tekeningetjes. Ik ben erg blij dat Larissa mij helpt met leren, ik heb nu controle over mijn cijfers.

  Josphine, 2 atheneum.